BETROUWBARE CIJFERS, DOELTREFFENDE RAPPORTAGES

Rapportagesoftware voor experts

Met het rapportagesysteem van LucaNet maak je betrouwbare evaluaties en analyses van je financiële processen. Onze self-service oplossing biedt je alles wat je als professional nodig hebt. Je kunt relevante kengetallen zoals cashflow, liquiditeit en winstgevendheid binnen één systeem efficiënt en transparant voorbereiden en deze tijdig beschikbaar te hebben voor al je stakeholders. Met LucaNet wordt alle relevante informatie op het juiste moment aan de juiste ontvanger geleverd.

De rapportagefunctie in LucaNet maakt je werk een stuk gemakkelijker

Rapportagesoftware moet aan verschillende eisen voldoen:

 • Vooraf gedefinieerde rapporten en disclosures
 • Variantieanalyses, inclusief stoplichtfunctie
 • Rechtstreeks sparklines integreren in waardecellen
 • Grafische vergelijkingen (actueel versus budget)
 • Visualisatie van gegevens in diagrammen
 • Interactieve analysefunctie
 • Managementcockpit
 • Presentatie van vooraf gedefinieerde en aanpasbare kengetallen
 • Volledige Excel-integratie, inclusief draaitabellen
 • Open interfaces (bijv. XMLA, ODBO, MDX) voor integratie met bestaande BI omgevingen

Onderscheidende kenmerken van onze rapportagesoftware

Uitgebreid overzicht

LucaNet is afgestemd op jouw specifieke behoeften en biedt standaard- en ad-hoc-rapporten voor alle onderdelen van een professioneel rapportagesysteem. Inclusief functies zoals vergelijkingsweergaven, tijdreeksanalyses en wisselkoersscenario's.

Flexibiliteit

Met LucaNet kun je structuren op een flexibele en duidelijke manier aanpassen, terwijl je belangrijke gegevens transparant worden getoond, inclusief KPI's en statistische informatie.

Excel-integratie

LucaNet biedt een volledige Excel-integratie voor plannings- en rapporteringsdoeleinden. Gebruik LucaNet.Excel-Add-In voor de interactieve analyse en verwerking van gegevens en LucaNet.Excel-Reporting om standaardrapporten te genereren.

BI-integratie

LucaNet maakt verbindingen met BI systemen mogelijk. Of je nu een BI-tool zoals Power BI, QlikView, of Tableau gebruikt, je kunt de relevante gegevens van LucaNet gemakkelijk gebruiken om deze in de BI-tool van jouw keuze te presenteren.

Tijdsbesparingen

Met de software voor managementrapporten van LucaNet verminder je de handmatige inspanning die nodig is om alle gegevens te verzamelen en te valideren. Zo kun je je eindelijk richten op de dingen die er echt toe doen, zoals het analyseren van de gegevens.

Zelf in control

Het geheim van LucaNet ligt in de zelfbedieningstechnologie. Als professioneel gebruiker kun je het systeem zelf beheren en onafhankelijk alle aanpassingen doen.

Werken aan succesvolle rapportages

Data verzamelen
 • Gegevens vergelijken en integreren
1
Data verwerken
 • De gegevens op een gecentraliseerde locatie integreren
 • De gegevens in gestandaardiseerde structuren in kaart brengen
 • Een consistente dataset maken voor je rapportages
2
Rapporten voorbereiden
 • Eenvoudige voorbereiding van interne en externe rapporten
 • Opstellen van standaardrapporten (in LucaNet via LucaNet.Excel-Add-In of LucaNet.Excel-Reporting)
3
Rapporten verzenden
 • Rapporten die je hebt gemaakt versturen naar interne en externe stakeholders
 • Eenvoudige toegang bieden tot interne rapporten binnen de onderneming
  • Configureerbaar autorisatiesysteem met leestoegang voor specifieke paragrafen en dimensies
  • Interne ontvangers van rapporten profiteren van de flexibele en eenvoudige analyseopties van het systeem
4
Analyse en evaluatie
 • Flexibele ad-hoc-analyse van vrij configureerbare vergelijkingsweergaven, inclusief grafische weergave
 • Invoer van opmerkingen, bijv. voor afwijkende analyses
 • Transparante presentatie van verschillende detailoverzichten binnen de multidimensionale database
5

LucaNet vereenvoudigt complexiteit

 • Vrij configureerbare weergaven voor de vergelijking van actuele cijfers en budgetten, en voor de cijfers van forecasts, scenario's en vorige jaren.
 • Diverse configuratiemogelijkheden, zoals sparklines en kolommen met achtergrondkleur.
 • Weergaven worden één keer geconfigureerd en zijn dan beschikbaar voor direct gebruik in alle structuren/analyses in het systeem (bijvoorbeeld balans, winst-en-verliesrekening, kengetallen).
 • Je kunt apart kolommen toevoegen voor opmerkingen, bijvoorbeeld om details over afwijkingen in de cijfers toe te voegen.
 • Aan alle vergelijkingsweergaven kun je een stoplichtfunctie toevoegen.
 • Ad-hoc-grafieken kunnen worden weergegeven om alle rapporten handig te visualiseren, en er zijn verschillende soorten diagrammen beschikbaar.
 • Grafieken worden dynamisch bijgewerkt wanneer je een item of tijdsperiode wijzigt.
 • De vrij configureerbare managementcockpit kun je gebruiken om een werkblad te creëren dat de belangrijkste informatie van alle onderdelen in één oogopslag voor je beschikbaar maakt.
 • Alle analysefuncties (bijvoorbeeld weergaven, vergelijkingen, opmerkingen, grafieken enz.) zijn hier ook beschikbaar.
 • Leestoegang door het managementteam is uitsluitend beperkt tot dit werkblad.
 • Onze uitgebreide Excel-integratie maakt het mogelijk om met slechts één druk op de knop standaardrapporten met LucaNet.Excel-Reporting te genereren, rechtstreeks uit LucaNet.
 • De rapportsjablonen kun je naar wens configureren (in MS Excel) en vervolgens uploaden naar LucaNet.
 • De sjablonen kun je met volledige flexibiliteit gebruiken via de geselecteerde rapportparameters.
software demonstration office

Meer informatie over onze software voor managementrapporten

Wilt u onze software voor financiële rapportages in actie zien? Bent u ook geïnteresseerd in de vraag waar en hoe software van LucaNet u ondersteuning kan bieden die verder gaat dan ad-hoc-rapporten, KPI-analyses, vergelijkingsweergaven, tijdreeksanalyses, en wisselkoersscenario's? Wij bieden u graag vrijblijvend een live, gepersonaliseerde demo aan - bij u op kantoor of in een online presentatie!

Vraag een demo aan