Sturen met Rolling budget en KPI’s

Case study Philadelphia

Per 1 januari 2015 zijn onderdelen van de AWBZ overgeheveld naar de Wmo, tegelijkertijd is de Wet Langdurige Zorg (WLZ) geïntroduceerd. Philadelphia is bezig te transformeren naar een Philadelphia 2.0. waarbij het netwerk van de cliënt onderdeel wordt van de zorg en dienstverlening. Wij spreken met het hoofd concern control  over de rol van LucaNet in de bedrijfsvoering.

Je kunt als controller de eigen werkwijze in LucaNet inrichten waarbij beperkt ondersteuning van consultants nodig is.

Hoofd Concern Control
Philadelphia

Philadelphia gebruikt de LucaNet-software voor:

  • Overgang naar rolling forecast systematiek
  • Ondersteuning veranderende organisatiestructuur
  • Het sturen op KPI’s

Over het bedrijf

Philadelphia is een landelijke zorginstelling die vanuit een christelijke visie werkt voor drie groepen cliënten: Zorg & Wonen, Intensieve zorg en Werk & Begeleiding. Philadelphia begeleidt cliënten vanuit veel kleinschalige locaties in het hele land.

Toepassingsgebieden

Branche :

Gezondheid/welzijn

Kernactiviteiten :

Zorg

Hoofdkantoor :

Amersfoort (Nederland)

Werknemers :

6000

Website :

Philadelphia homepage

De uitdaging

Noodzaak voor verandering

Philadelphia zag de noodzaak om een gefragmenteerd begrotingsproces met een groot aantal gedetailleerde Excel bestanden te verbeteren. Het sturen op kritische prestatie indicatoren, de samenhang aanbrengen tussen informatie over productie, personele inzet en geld en vereenvoudiging van het begrotingsproces waren belangrijke doelstellingen.

De oplossing

Planning & Control

Met LucaNet is het planning & control proces geïntegreerd, wordt de basis informatie één keer verzameld en de mutaties met een audit trail geborgd. “Je kunt als controller de eigen werkwijze in LucaNet inrichten waarbij beperkt ondersteuning van consultants nodig is”.

Key Performance Indicatoren in LucaNet

Het sturen op Key Performance Indicatoren (KPI’s) wordt door LucaNet ondersteund. Bezetting percentages, de verhouding geïndiceerde uren en bestede uren en de verhouding directe en indirecte tijd worden met in LucaNet berekende KPI’s gerapporteerd. Het veranderen van de kosten of een verandering van de organisatie kan eenvoudig worden doorgerekend met de verwachte effecten op KPI’s, opbrengsten, bezetting en kosten.

Consolidatieproces Philadelphia

De veranderingen in de zorg en de toegenomen risico’s van contractering door gemeenten heeft tot verandering van de organisatiestructuur geleid. Er zijn nieuwe juridische entiteiten ontstaan voor de groep Werk & Begeleiding cliënten. Met LucaNet is het consolidatieproces van de complexer wordende juridische structuur van Philadelphia ingericht en worden financiële rapportages samengesteld. Een wens is om in de nabije toekomst de jaarrekeningen ook geautomatiseerd samen te stellen.

Doorontwikkeling LucaNet

De dynamiek van de Philadelphia komt ook tot uiting in de doorontwikkeling naar voor voortschrijdende budgettering (‘rolling budget’). Periodiek wordt een budget opgesteld voor de komende periode van twaalf maanden. Bij de opstelling van dat volgende budget wordt rekening gehouden met de gedurende dat kwartaal verkregen inzichten en gegevens. LucaNet ondersteunt voortschrijdende budgettering omdat budgetmutaties tijdelijk of structureel geautomatiseerd kunnen worden doorgevoerd in interne budgetten en ook worden doorgerekend in scenario’s.

Hoe Philadelphia van de LucaNet-software profiteert:

  • Eigen werkwijze inrichten in LucaNet
  • Automatisering van consolidaties, financiële rapportages en rolling forecasts