Gezocht en gevonden: edding AG kiest slimme oplossing voor geconsolideerde jaarrekeningen

Case study edding AG

edding AG is het moederbedrijf van een internationaal concern en is verantwoordelijk voor de leiding over haar dochterondernemingen. Hieronder vallen ook controlling en administratie. De experts kunnen in LucaNet gekleurde accenten aangeven, waardoor een feilloze budgettering en snelle reporting mogelijk is, waarbij rekening kan worden gehouden met alle wisselkoersverschillen.

De eenvoudige bediening en het concept van de software spraken ons gelijk aan. Ook de uitwisseling van ervaringen met referentieklanten, de parallelle figuur van de HGB- en IFRS-jaarafsluiting en de optie om begrotingsscenario's in de software af te beelden gaven de doorslag in de keuze voor LucaNet.

edding gebruikt de LucaNet-software voor:

  • Schulden-, omzet- en kostenconsolidatie
  • Budgettering en reporting voor alle bedrijven in binnen- en buitenland
  • Jaarafsluiting conform HGB en IFRS

Over het bedrijf

De reis van edding begon in 1960 met een startkapitaal van DM 500. Vandaag de dag zijn de markers van edding AG wereldwijd (op elk bureau) thuis te vinden en kunnen daarmee ideeën worden opgesteld, plannen worden geschetst en successen worden toegelicht.

Toepassingsgebieden

logo edding

Branche :

Productie/industrie

Kernactiviteiten :

Kantoorboek- en vakhandel

Hoofdkantoor :

Ahrensburg (Duitsland)

Werknemers :

600

Website :

Edding homepage

De uitdaging

Met Excel te veel tijds- en kwaliteitsverlies

Voor de afdeling Financiën van edding AG waren tot en met 2006 spreadsheets van Excel nog de basis voor het opstellen van de jaarafsluiting, budgettering en consolidatie. De verantwoordelijken voor Financiën en Administratie zochten naar een software-oplossing die hen verloste van een wildgroei aan tabellen en die niet alleen voor tijdswinst zorgt, maar waarmee ook de kwaliteit gewaarborgd wordt. De wens was een sterk vereenvoudigde financiële planning en consolidatie, en een gegarandeerde herleiding naar IFRS, waarbij het geheel overzichtelijk, eenvoudig en betrouwbaar is.

edding pencils

De oplossing

Een oplossing voor overzicht en veiligheid

In de zoektocht naar een softwarepakket voor het opstellen van de jaarafsluiting heeft edding AG de hulp ingeroepen van een adviesbureau. Deze heeft de voorwaarden en de behoefte geanalyseerd en aan de hand daarvan een onafhankelijk advies uitgebracht. De keuze viel op LucaNet. Want alle criteria die voor consolidatie, herleiding naar IFRS en financiële planning waren gedefinieerd werden door LucaNet vervult. Belangrijke aandachtspunten waren onder meer overzichtelijkheid, eenvoudige bediening, aansluiting op het bestaande SAP-systeem en vrij definieerbare assistenten voor reporting-packages voor de buitenlandse bedrijven. En dat met een klik op de knop.

Het financiële team van edding AG was enthousiast over de eerste jaarafsluiting die met de software LucaNet was gemaakt. “De tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering waren voor ons vergeleken met de voorgaande jaarafsluitingen al een enorm voordeel. Maar vanuit het oogpunt van professionalisering was de integratie van alle bestanddelen van de geconsolideerde jaarrekening, rekening houdend met de wisselkoersverschillen voor ons nog wel een grote stap.”

Hoe edding van de LucaNet-software profiteert:

  • Een geïntegreerde software-oplossing in plaats van MS Excel
  • Tijds- en kwaliteitswinst bij de geconsolideerde jaarrekening
  • Eenvoudige bediening en snel overzicht over gegevens