Aantoonbaar grip op een expanderend internationaal bedrijf

Case study Riwal

De activiteiten bleven een tijd met name gericht op de Nederlandse markt. In 2001 veranderde dat, toen Riwal een eerste buitenlandse vestiging opende, in Denemarken. Al gauw volgden er vestigingen in andere Europese landen. In 2005 betrad het bedrijf ook markten in de rest van de wereld. Vandaag de dag is Riwal de grootste specialist in veilig werken op hoogte in 17 landen. Daaronder zijn Brazilië, India, Kazachstan en verschillende landen in het Midden-Oosten.

Riwal maakt sinds een aantal jaar een internationale expansie door. In dezelfde tijd trad de DGA uit. Dat vroeg om een professionalisering van de rapportage en het budgetteringsproces. LucaNet biedt ons die professionaliteit. Richting banken en investeerders kunnen wij aantonen dat wij grip hebben op het bedrijf.

Manager Control
Riwal

Riwal gebruikt de LucaNet-software voor:

  • Professionalisering van de rapportage
  • Ondersteuning consolidatieprocessen

Over het bedrijf

Riwal is een wereldwijde speler in de verhuur van hoogwerkers. Het bedrijf werd in 1968 opgericht als verhuurbedrijf van kranen. In 1986 breidde het bedrijf het protfolio uit met hoogwerkers.

Toepassingsgebieden

Branche :

Service en ondersteuning

Kernactiviteiten :

Machineverhuur

Hoofdkantoor :

Dordrecht (Nederland)

Werknemers :

1100

Website :

Riwal Holding Group homepage

De uitdaging

Maandafsluiting

Tot medio jaren '00 produceerde Riwal alleen een jaarrekening. Met de internationale expansie ontstond de behoefte aan een professionelere rapportage. Daarom zetten de controller en de CFO eind jaren '00 een maandafsluiting op in Excel. Onder invloed van de voortgaande expansie en onder druk van financiers werd de behoefte aan informatie echter steeds groter. Daarmee werden de Excelsheets ingewikkelder, net als de consolidatie. In 2010 ging Riwal daarom op zoek naar een pakket voor consolidatie en budgettering. Na presentaties en demonstraties van verschillende pakketten koos Riwal voor LucaNet.

happy people at work

De oplossing

Rapportage en budget

In augustus 2010 was LucaNet geïmplementeerd. Sindsdien is het systeem uitgerold over alle landen. Manager Control bij Riwal: “De volledige maandafsluiting vindt plaats in LucaNet. De landen hebben volledige toegang tot LucaNet. Zij hebben negen dagen om hun cijfers in te voeren. Rond de vijftiende werkdag van de maand is het rapport klaar. De duur van dat proces willen we binnenkort met vier dagen terugbrengen.”

Sinds de implementatie budgetteert Riwal ook. Manager Control: “Ook dat proces verloopt grotendeels in LucaNet. We sturen wel Excel-formats uit naar de landen, omdat de bezettingsgraad en kosten per machine niet in LucaNet zitten. Dat is te gedetailleerd. Ook is het kennisniveau van LucaNet bij de landen te laag, terwijl ze Excel goed kennen. Op het hoofdkantoor lezen wij de formats echter moeiteloos in in LucaNet. Als de gegevens eenmaal binnen zijn, is het budget snel gemaakt.”

Integratie LucaNet en BI-systeem

De basis voor de verhuuractiviteiten is het ERP-pakket Dynarent. De meeste landen hebben een directe interface. Daar bovenop draait een BI-systeem, Targit. Manager Control: “Hiermee monitoren wij de operationele kant van Riwal. Het gaat daarbij om gegevens als utilisation, de bezettingsgraad van de machine. Daarin kun je op detailniveau ingaan: per machine, als je dat wilt. Zo kunnen wij sturen op types die het wel of niet goed doen in bepaalde landen. Op operationeel gebied kunnen zij in het BI-systeem de diepte in, op meer geaggregeerd niveau en voor de financiële gegevens gaan zij naar LucaNet. De board heeft immers geen behoefte aan informatie op machineniveau, terwijl voor de landenmanager het totaalplaatje voor het concern wat minder van belang is. Het grote voordeel is, dat iedereen toch over hetzelfde praat: de landen- en regiomanagers en de board of directors hebben allemaal toegang tot hetzelfde plaatje. Dat zorgt ervoor dat er snel gestuurd kan worden.”

 Grip

Goede management reporting is noodzakelijk om te monitoren of het budget op basis van de strategie nog klopt, of dat er bijgestuurd moet worden. Afwijkingen van het budget moet je kunnen interpreteren: zijn de oorzaken structureel of incidenteel? LucaNet biedt ons dat inzicht. Gelukkig maar, want het zijn roerige tijden: we hebben de Eurocrisis gehad, sterke groei in opkomende markten als Brazilië en India die daarna onverwachts afvlakte, et cetera. Maar mede dankzij LucaNet kunnen wij banken en accountants laten zien dat we grip hebben op onze activiteiten.”

 

Hoe Riwal van de LucaNet-software profiteert:

  • Volledige en snelle maandafsluiting
  • Grip op budgettering
  • Snelle en betrouwbare consolidatie