Gegevensbescherming

Wij vinden bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. In het kader van de gegevensbeschermingsvoorwaarden (op de website) informeren wij u over de manier, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en het gebruik van uw persoonsgegevens op onze website. Bovendien stellen wij u hier de Standard Contractual Clauses, onze IT-veiligheidsrichtlijn en onze lijst met subverwerkers ter beschikking.

Informatie over de verwerking van gegevens van klant/partner

Informatie omtrent gegevensbescherming voor het gebruik van de website

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Hierna informeren wij u over de omgang met uw gegevens overeenkomstig art. 13 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Verantwoordelijke

De in het colofon genoemde instantie is verantwoordelijk voor de hierna beschreven gegevensverwerking.

 

Gebruiksgegevens

Als u onze webpagina's bezoekt, worden op onze webserver tijdelijk zogenaamde gebruiksgegevens statistisch als protocol bewerkt, om de kwaliteit van onze webpagina's te verbeteren. Deze record bestaat uit:

  • de naam en het adres van de opgevraagde inhoud
  • de datum en tijd van de opgehaalde informatie
  • de hoeveelheid overgedragen gegevens
  • de toegangsstatus (inhoud overgedragen, inhoud niet gevonden)
  • de omschrijving van de gebruikte webbrowser en het besturingssysteem
  • de referral link die aangeeft vanaf welke site u op die van ons bent terechtgekomen
  • het IP-adres van de opvragende computer

 

Opslag van het IP-adres met het oog op veiligheid

Bovendien slaan we het volledige door uw webbrowser verstrekte IP-adres voor de duur van een jaar voor zeer specifieke doeleinden op, om aanvallen op onze websites te kunnen herkennen, beperken en uit te schakelen. Na afloop van deze periode wissen c.q. anonimiseren wij het IP-ades. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub f AVG.

 

Gegevensveiligheid

Wij treffen technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens zo uitgebreid mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang. Op onze websites maken wij gebruik van een versleutelingsprocedure. Uw gegevens worden door uw computer naar onze server en omgekeerd via het internet door middel van een TLS-versleuteling overgedragen. U kunt dit doorgaans herkennen aan het gesloten slot-symbool in de statusbalk van uw browser en de adresregel die begint met "https://".

 

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen en uitgelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessie-cookies die weer worden gewist zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die langer dan de duur van de afzonderlijke sessie worden opgeslagen.

De voor het gebruik van onze website noodzakelijke cookies kunnen informatie bevatten omtrent bepaalde instellingen. Ze kunnen ook nodig zijn om de gebruiker te kunnen ondersteunen en de veiligheid en exploitatie van de site mogelijk te maken. Wij maken gebruik van deze cookies op grond van § 25 lid 2 nr. 2 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedia (TTDSG).

We maken bovendien gebruik van cookies voor analyse-, tracking- en reclamedoeleinden. Wij maken gebruik van deze cookies op grond van § 25 lid 1 TTDSG (toestemming). In de cookieverklaring kunt u uitgebreide informatie vinden over de door ons gebruikte cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies. Zo wordt het gebruik van cookies voor u transparant. U kunt cookies bovendien te allen tijde via de betreffende browserinstelling wissen en het plaatsen van nieuwe cookies voorkomen. Houd er rekening mee dat onze websites dan eventueel niet kunnen worden weergegeven en enkele functies technisch niet meer ter beschikking staan.

 

Trackingtechnologieën van derden voor analysedoeleinden

Wij maken gebruik van webanalysetools om onze websites overeenkomstig de behoeften vorm te geven. De door ons gebruikte webanalysetools stellen op basis van pseudoniemen gebruikersprofielen op. Daartoe worden permanente cookies op uw apparaat opgeslagen en door ons uitgelezen. Op die manier zijn we in staat om terugkerende bezoekers te herkennen en te tellen.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van uw toestemming (§ 25 lid 1 TTDSG, art. 6 lid 1 sub a AVG), voor zover u via onze banner uw toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Klik daartoe op de link “cookie-instellingen” in de footer van de website, waarna een scherm opent voor cookiemeldingen. Pas hier uw toestemming aan en sluit de wijziging af door te klikken op de betreffende knop voor deze keuze.

Hieronder geven wij u de naam van de derden waarmee we voor analysedoeleinden samenwerken. De door ons gebruikte webanalysetools worden ons door de betreffende aanbieders als verwerkers ter beschikking gesteld overeenkomstig art. 28 AVG. Voor zover de gegevens in dit verband buiten de EU resp. de EER worden verwerkt, houd er dan rekening mee dat het risico bestaat dat instanties voor veiligheids- en controledoeleinden toegang tot de gegevens hebben, zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld of dat u rechtsmiddelen hiertegen kunt instellen. Voor zover wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u toestemming heeft gegeven, vindt de overdracht in een derde land plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.
 

Aanbieder

Dienst/Functie

Geschikt gegevensbeschermingsniveau

Google LLC
(VS)

Google Ireland Limited
(Ierland)

Google Analytics

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Google LLC
(VS)

Google Ireland Limited
(Ierland)

Google Optimize (beschikbaarstelling van functies voor A/B- en websitetests)

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Microsoft Corporation
(VS)

Microsoft Ireland Operations Limited
(Ierland)

Clarity

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Hotjar Ltd.
(Malta)

Hotjar

Verwerking alleen binnen de EU/EER

Impartner Inc.
(VS)

Gebruik van het partnerportaal, gebruiksgegevens van gebruikers

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Snowplow Analytics Ltd

(Verenigd Koninkrijk)

Webtracking en Analysedienst

Verwerking van ordergegevens, Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

 

Trackingtechnologieën van derden voor reclamedoeleinden

We maken gebruik van apparaatoverkoepelende trackingtechnologieën, zodat wij u op andere internetsites doelgerichte reclame kunnen tonen die gebaseerd is op uw bezoek aan onze websites en wij kunnen herkennen hoe effectief onze reclamemaatregelen waren.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van uw toestemming, voor zover u via onze banner uw toestemming heeft gegeven. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken.

Hoe functioneert de tracking?

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen de hieronder genoemde derden herkenningstekens voor uw browser of apparaat oproepen (bijv. een zogenaamde browser-vingerafdruk), uw IP-adres analyseren, herkenningstekens op uw apparaat opslaan resp. uitlezen (bijv. cookies) of toegang krijgen tot individuele tracking pixels.

De afzonderlijke eigenschappen kunnen door derden worden gebruikt om uw apparaat op andere internetsites te herkennen. Wij kunnen derden opdracht geven de reclame in te schakelen die gericht is op de bij ons bezochte pagina's.

Wat betekent apparaatoverkoepelende tracking?

Voor zover u met eigen gebruikersgegevens bij de derde inlogt, kunnen de betreffende herkenningstekens van verschillende browsers en apparaten aan elkaar worden gekoppeld. Wanneer de derde dus bijv. een eigen kenmerk voor de door u gebruikte laptop, desktop-pc of de door u gebruikte smartphone of tablet heeft opgesteld, kunnen deze afzonderlijke kenmerken aan elkaar worden toegewezen, zodra u met uw inloggegevens gebruik maakt van een dienst van een derde. Op deze wijze kan de derde onze reclamecampagnes ook over diverse apparaten heen doelgericht sturen.

Van welke derden maken wij in dit verband gebruik?

Hieronder geven wij u de naam van de derden waarmee we voor reclamedoeleinden samenwerken. Voor zover de gegevens in dit verband buiten de EU resp. de EER worden verwerkt, houd er dan rekening mee dat het risico bestaat dat instanties voor veiligheids- en controledoeleinden toegang tot de gegevens hebben, zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld of dat u rechtsmiddelen hiertegen kunt instellen. Voor zover wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u toestemming heeft gegeven, vindt de overdracht in een derde land plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.
 

Aanbieder

Dienst/Functie

Geschikt gegevensbeschermingsniveau

Google LLC
(VS)

Google Ireland Limited
(Ierland)

Google Ads

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Microsoft Corporation
(VS)

Microsoft Ads

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Meta Platforms, Inc.
(VS)

Meta Platforms Ireland Ltd
(Ierland)

Meta Pixel

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Twitter Inc.
(VS)

Twitter International Company
(Ierland)

Twitter Ads

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

LinkedIn Corporation
(VS)

LinkedIn Ireland Unlimited Company
(Ierland)

LinkedIn Insight Tag

Retargeting

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

 

Ingebedde video's

Op onze websites bedden wij video's in, die niet op onze servers zijn opgeslagen. Het tonen van een video vindt alleen plaats als u van tevoren via onze banner uw toestemming heeft gegeven. Het oproepen van onze websites met ingebedde video's leidt dus niet automatisch tot het bijladen van inhoud van derden.

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven, wordt inhoud van derden bijgeladen. Hierdoor wordt de derde ervan op de hoogte gesteld dat u onze site heeft bezocht en ontvangt hij de in dit verband technisch noodzakelijke gebruiksgegevens. Bovendien is de derde dan in staat om trackingtechnologieën te implementeren. We hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van uw toestemming (§ 25 lid 1 TTDSG, art. 6 lid 1 sub a AVG), voor zover u via onze banner uw toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Klik daartoe op de link “cookie-instellingen” in de footer van de website, waarna een scherm opent voor cookiemeldingen. Pas hier uw toestemming aan en sluit de wijziging af door te klikken op de betreffende knop voor deze keuze.

Houd er rekening mee dat het inbedden van video's ertoe leidt dat uw gegevens buiten de EU resp. de EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat instanties voor veiligheids- en controledoeleinden toegang tot de gegevens hebben, zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld of dat u rechtsmiddelen hiertegen kunt instellen. Voor zover wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u toestemming heeft gegeven, vindt de overdracht in een onveilig derde land plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.
 

Aanbieder

Dienst/Functie

Geschikt gegevensbeschermingsniveau

Google LLC
(VS)

Google Ireland Limited
(Ierland)

YouTube

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Vimeo.com, Inc.
(VS)

Vimeo

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

 

Inschakelen van overige technische inhoud en functies van derden

Voor het weergeven van onze websites maken we gebruik van de hieronder genoemde technische functies en inhoud van derden. Wanneer een van onze sites wordt opgeroepen, wordt inhoud van derden nageladen die deze functies en inhoud ter beschikking stelt. Hierdoor wordt de derde ervan op de hoogte gesteld dat u onze site heeft bezocht en ontvangt hij de in dit verband technisch noodzakelijke gebruiksgegevens. We hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde.

De gegevensverwerking vindt in principe plaats op grond van uw toestemming (§ 25 lid 1 TTDSG, art. 6 lid 1 sub a AVG), voor zover u via onze banner uw toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Klik daartoe op de link “cookie-instellingen” in de footer van de website, waarna een scherm opent voor cookiemeldingen. Pas hier uw toestemming aan en sluit de wijziging af door te klikken op de betreffende knop voor deze keuze.

In sommige gevallen vindt de gegevensverwerking plaats t.b.v. het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG. Onze belangen bestaan uit de beschikbaarstelling van onze websites en een veilig gebruik van onze IT-systemen. In de hieronder gespecificeerde lijst delen wij u mee, welke gegevensverwerking gebaseerd is op het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.

Houd er rekening mee dat het gebruik van inhoud van derden ertoe leidt dat uw gegevens buiten de EU resp. de EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat instanties voor veiligheids- en controledoeleinden toegang tot de gegevens hebben, zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld of dat u rechtsmiddelen hiertegen kunt instellen. Voor zover wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u toestemming heeft gegeven, vindt de overdracht in een onveilig derde land plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.
 

Aanbieder

Dienst/Functie

Geschikt gegevensbeschermingsniveau

Rechtsgrond van de verwerking

Amazon Web Services, Inc.
(VS)

Amazon Web Services EMEA SARL
(Luxemburg)

Amazon CloudFront (Content Delivery Network)

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG.

Cloudflare, Inc.(VS)

Cloudflare (Content Delivery Network)

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG.

Google LLC
(VS)

Google Ireland Limited
(Ierland)

Google Tag Manager (beschikbaarstelling Tag-Management-System)

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG.

Google LLC (VS)

Google Ireland Limited
(Ierland)

Foto's

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG.

Act-On Software, Inc.(VS)

Act-On (ondersteuning van onze marketing- en verkoopprocessen door marketing automation)

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG. Geen intrekking mogelijk.

G2.com, Inc.(VS)

G2Crowd (beschikbaarstelling van een beoordelingsplatform voor software)

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG.

Capterra, Inc.(VS)

Capterra (beschikbaarstelling van een beoordelingsplatform voor software)

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG.

Oktopost Technologies, Inc.

(VS)

Oktopost (beschikbaarstelling van een platform voor social media management)

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG.

Liidio Oy
(Finland)

Leadfeeder (beschikbaarstelling van software voor het genereren van leads)

Verwerking alleen binnen de EU/EER

Gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG.

Unbounce Marketing Solutions Inc.(Canada)

Unbounce (beschikbaarstelling van landing pages)

Adequaatsheidbesluit overeenkomstig art. 45 lid 1 AVG

Gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG.

PartnerStack Inc. (VS)

PartnerStack (affiliate programm)

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Verder vindt de overdracht plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a AVG.

Gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG.

 

Contactformulieren

U heeft de mogelijkheid via onze contactformulieren contact met ons op te nemen. Om onze contactformulieren te kunnen gebruiken, hebben wij van u eerst gegevens nodig die in een verplicht veld moeten worden ingevoerd. Deze gegevens gebruiken wij op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG om op uw aanvraag te reageren.

U kunt bovendien zelf beslissen of u ons nog verdere gegevens wilt doorgeven. Deze gegevens zijn vrijwillig en niet per se noodzakelijk voor de contactname. Uw vrijwillige gegevens verwerken wij op grond van uw toestemming.

Uw gegevens worden slechts verwerkt om te kunnen reageren op uw aanvraag. Wij wissen uw gegevens, voor zover deze niet meer noodzakelijk zijn en wettelijke bewaarplichten dit niet in de weg staan.

Voor zover uw via het contactformulier doorgegeven gegevens op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG worden verwerkt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. Bovendien kunt u uw toestemming voor het verwerken van de vrijwillige gegevens te allen tijde intrekken. Hiertoe kunt u zich wenden tot het in het colofon genoemde e-mailadres.

 

Whitepapers/Flyers/Brochures

U kunt op onze website rapporten en richtlijnen met betrekking tot de onderwerpen Financiële planning en Rapporteren downloaden (whitepaper). Om onze whitepapers te kunnen downloaden, hebben wij van u eerst gegevens nodig die in een verplicht veld moeten worden ingevoerd. Tevens dient u toestemming te geven om onze nieuwsbrief te ontvangen. Wij gebruiken deze gegevens om u het gewenste whitepaper ter beschikking te stellen en u daarna onze nieuwsbrief toe te sturen.

Rechtsgrond voor de verwerking in dit verband is art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming). U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U kunt zich bijvoorbeeld eenvoudig voor de nieuwsbrief laten uitschrijven via de daarvoor in elke nieuwsbrief aanwezige link.

 

Productdemonstratie

U kunt op onze website een aanvraag doen om een afspraak te maken voor een presentatie van onze software. Voor de aanvraag van een productdemonstratie hebben wij van u eerst gegevens nodig die in een verplicht veld moeten worden ingevoerd (naam, e-mailadres, telefoonnummer, onderneming). Deze gegevens gebruiken wij op grond van art. 6 lid 1 sub b en f AVG om op uw aanvraag te reageren.

U kunt bovendien zelf beslissen of u ons nog verdere gegevens wilt doorgeven. Deze gegevens zijn vrijwillig en niet per se noodzakelijk voor de aanvraag van een productpresentatie. Uw vrijwillige gegevens verwerken wij op grond van uw toestemming.

Uw gegevens worden slechts verwerkt om de productpresentatie te kunnen uitvoeren. Wij wissen uw gegevens, voor zover deze niet meer noodzakelijk zijn en wettelijke bewaarplichten dit niet in de weg staan.

Voor zover uw via het contactformulier doorgegeven gegevens op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG worden verwerkt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. Bovendien kunt u uw toestemming voor het verwerken van de vrijwillige gegevens te allen tijde intrekken. Hiertoe kunt u zich wenden tot het in het colofon genoemde e-mailadres.

 

Boeken van een afspraak

Wij maken gebruik van de diensten Microsoft Bookings en Demodesk voor het online boeken van afspraken. Microsoft Bookings is een dienst van Microsoft Ireland Operations Limited en Demodesk is een dienst van Demodesk GmbH. We hebben met Microsoft en met Demodesk afzonderlijk een verwerkersovereenkomst gesloten om de veilige verwerking van uw gegevens te waarborgen.

De diensten helpen ons de planning van afspraken te vereenvoudigen en de overeengekomen afspraken uit te voeren. Rechtsgrond voor de verwerking in dit verband is art. 6 lid 1 sub f AVG (afwegen van belangen, gebaseerd op ons belang om het afsprakenbeheer te optimaliseren en aanvragen van externe personen te beantwoorden).

 

Online seminars

Wij maken gebruik van de dienst GoTo Webinar als videoconferentiedienst om online seminars uit te voeren. De dienst wordt ons ter beschikking gesteld door de verwerker GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, gevestigd in Ierland. Bij deelname aan een online seminar waar GoTo Webinar wordt gebruikt, verwerken wij in GoTo Webinar gegevens betreffende de gebruiker (naam, e-mailadres, profielfoto), inhoud betreffende de communicatie (tekst-, audio- en videogegevens; bij opnames MP4-bestand van alle video-, audio- en presentatie-opnames, M4A-bestand van alle audio-opnames, tekstbestand van alle online meeting chats) en metadata over de meeting (thema, omschrijving, apparaatinformatie, IP-adres). Om de video- en audioweergave mogelijk te maken, worden tijdens de duur van een online meeting de gegevens van de microfoon en/of de videocamera van uw apparaat verwerkt. U kunt de camera en/of microfoon te allen tijde via de providersoftware van de online meeting deactiveren resp. onderdrukken.

Rechtsgronden voor de beschreven gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 sub b AVG (uitvoering van een overeenkomst c.q. seminar) en art. 6 lid 1 sub f AVG (behartiging van gerechtvaardigde belangen, gebaseerd op ons belang om de samenwerking tussen de deelnemers van een seminar mogelijk te maken en te stimuleren). Voor zover wij een online seminar opnemen, vindt dit plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 

Evenementen

Wij maken gebruik van de dienst XING Events voor het uitvoeren van evenementen inclusief de online registratie, afwikkeling van de betalingen, toegang en de marketing van het event. De dienst wordt ons ter beschikking gesteld door de New Work SE, gevestigd te Hamburg. Bij aanmelding voor een evenement verzamelt de New Work SE de deelnemersgegevens (naam, adres, e-mailadres, onderneming, positie) en geeft deze aan ons als organisator door. Nadere informatie betreffende de gegevensverwerking kunt u vinden in de gegevensbeschermingsbepalingen van de New Work SE: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

Rechtsgronden voor de beschreven gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 sub b AVG (uitvoering van een overeenkomst c.q. evenement) en art. 6 lid 1 sub f AVG (behartiging van gerechtvaardigde belangen, gebaseerd op ons belang om evenementen efficiënt te organiseren en uit te voeren).

 

Klantenportaal/Partnerportaal

Wij bieden onze klanten en partners de mogelijkheid om gebruik te maken van onze diensten via een persoonlijk gebruikersaccount. Indien u van ons klanten- c.q. partnerportaal gebruik wenst te maken, moet u zich vooraf registreren.

Daarbij verzamelen we alleen de gegevens die nodig zijn om uw gebruikersaccount in te richten. Gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG, resp. op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG om u beschermde toegang te bieden bij gebruikmaking van de diensten en informatie.

Voor zover wij ook nog overige gegevens verzamelen, worden deze als vrijwillig gekenmerkt en zijn ze gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG.

De gegevens voor de registratie verwerken wij voor het inrichten van uw persoonlijke gebruikersaccount, voor het uitvoeren van een met ons bestaande contractsverhouding en voor het reageren op uw aanvragen.

 

Nieuwsbrief

Op onze internetsite kunt u zich voor een nieuwsbrief inschrijven. Houd er rekening mee dat wij voor de aanmelding voor de nieuwsbrief bepaalde gegevens (op zijn minst uw e-mailadres) nodig hebben.

Wij versturen de nieuwsbrief alleen indien u uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor heeft gegeven. Na de inschrijving voor de nieuwsbrief krijgt u een bevestigingsmail op het door u aangegeven e-mailadres (zogenaamde double opt-in). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt zich bijvoorbeeld eenvoudig voor de nieuwsbrief laten uitschrijven via de daarvoor in elke nieuwsbrief aanwezige link.

Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief slaan wij behalve de reeds genoemde gegevens ook andere gegevens op, voor zover deze noodzakelijk zijn, zodat wij kunnen aantonen dat u zich voor onze nieuwsbrief heeft ingeschreven. Dit kan zijn het opslaan van het volledige IP-adres ten tijde van de inschrijving voor resp. de bevestiging van de nieuwsbrief en een kopie van de door ons verzonden bevestigingsmail. Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG en is erop gericht verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid van het versturen van de nieuwsbrief.

Voor zover u zich voor onze nieuwsbrief inschrijft, vragen wij u bij de inschrijving akkoord te gaan met verdere tracking van de nieuwsbrief. Indien u ons deze toestemming geeft, integreren wij in onze nieuwsbrief persoonlijke tracking pixels waarmee wij kunnen herkennen wanneer de aan u verzonden nieuwsbrief werd opgeroepen c.q. geopend en individualiseren wij de in de nieuwsbrief aanwezige links om te kunnen analyseren wanneer u op welke link heeft geklikt. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken, kunt u zich via de daarvoor in elke nieuwsbrief aanwezige link uitschrijven.

 

Perslijst

Op onze internetsite kunt u zich registreren om in onze perslijst te worden opgenomen. Houd er rekening mee dat wij voor de registratie in de perslijst bepaalde gegevens (op zijn minst uw e-mailadres) nodig hebben.

Alleen met uw toestemming wordt u in de perslijst opgenomen en worden aan u persberichten verstuurd. U geeft uw toestemming wanneer u vraagt om in de perslijst te worden opgenomen. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken.

 

Online solliciteren

U kunt online bij ons solliciteren. Hier vindt u meer informatie over hoe wij tijdens het sollicitatieproces met uw gegevens omgaan.

 

Opslagduur

Voor zover wij u niet specifiek al over de opslagduur hebben geïnformeerd, wissen wij persoonsgegevens wanneer deze voor de genoemde verwerkingsdoelen niet meer nodig zijn en wettelijke bewaarplichten dit niet in de weg staan.

 

Overige subverwerkers

Wij geven uw gegevens in het kader van een verwerking overeenkomstig art. 28 AVG aan dienstverleners door die ons ondersteunen bij de exploitatie van onze websites en de daarmee samenhangende processen. Dat zijn bijvoorbeeld dienstverleners m.b.t. hosting. Onze dienstverleners zijn ten opzichte van ons aan strikte orders gebonden en contractueel verplicht zich te houden aan de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming.

Hieronder volgen de namen van de verwerkers waarmee wij samenwerken, voor zover wij dit in bovenvermelde tekst over gegevensbeschermingsinformatie nog niet hebben gedaan. Mochten in dit kader gegevens aan derde landen buiten de EU resp. EER worden overgedragen, dan verstrekken wij informatie over het juiste gegevensbeschermingsniveau.
 

Verwerker

Doel

Geschikt gegevensbeschermingsniveau

uvensys GmbH
(Duitsland)

Webhosting en support

Verwerking alleen binnen de EU/EER

Adacor Hosting GmbH
(Duitsland)

Webhosting en support

Verwerking alleen binnen de EU/EER

GoTo Technologies Ireland Unlimited Company
(Ierland)

Beschikbaarstelling videoconferentiedienst GoTo Webinar

Verwerking alleen binnen de EU/EER

Zapier, Inc.
(VS)

Beschikbaarstelling van software voor het automatiseren van werkprocessen

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG

Usercentrics A/S
(Denemarken)

Beschikbaarstelling Consent Management Platform (CMP)

Verwerking alleen binnen de EU/EER

Microsoft Ireland Operations Limited
(Ierland)

Planning en beheer van online afspraken

Verwerking alleen binnen de EU/EER

Personio GmbH
(Duitsland)

Beschikbaarstelling beheersysteem voor sollicitaties

Verwerking alleen binnen de EU/EER

Impartner Inc.
(VS)

Beschikbaarstelling platform voor het relatiebeheer (partnerportaal)

Standaard gegevensbeschermingsclausules overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG

Lamano GmbH & Co. KG

Uitvoering van onderzoeken

Verwerking alleen binnen de EU/EER

zenloop GmbH

Uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken

Verwerking alleen binnen de EU/EER

 

Uw rechten als betrokkene

Wanneer uw gegevens worden verwerkt, heeft u volgens de AVG als betrokkene bepaalde rechten.

Recht op informatie (art. 15 AVG)

U heeft het recht een bevestiging te eisen of persoonsgegevens van u worden verwerkt. Is dit het geval, dan heeft u een recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de in art. 15 AVG gespecificeerde informatie.

Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

U heeft het recht om onmiddellijke rectificatie te eisen indien persoonsgegevens van u onjuist zijn en eventueel om onvolledige gegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)

U heeft het recht te eisen dat persoonsgegevens van u onmiddellijk worden gewist, voor zover een van de in art. 17 AVG gespecificeerde redenen van toepassing is.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

U heeft het recht beperking van de verwerking te eisen, wanneer sprake is van een van de in art. 18 AVG genoemde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking voor de duur van het onderzoek door de verantwoordelijke.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

In bepaalde gevallen, die in art. 20 AVG zijn gespecificeerd, heeft u het recht persoonsgegevens van u in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen resp. te eisen dat deze gegevens aan een derde worden overgedragen.

Intrekkingsrecht (art. 7 AVG)

Voor zover de verwerking van uw gegevens geschiedt op basis van uw toestemming, heeft u overeenkomstig art. 7 lid 3 AVG het recht de toestemming voor het gebruiken van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Houd er rekening mee dat de intrekking pas voor toekomstige gevallen geldt. Voor verwerkingen die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking, is de intrekking niet van toepassing.

Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

Indien gegevens op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG (gegevensverwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen) of op grond van art. 6 lid 1 sub e AVG (gegevensverwerking voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag) worden verzameld, heeft u het recht, om redenen die blijken uit uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, tenzij er sprake is van aantoonbaar dwingende beschermenswaardige redenen voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking gericht is op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG)

U heeft overeenkomstig art. 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende gegevens in strijd is met de privacyrechtelijke bepalingen. Het recht een klacht in te dienen kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan.

Uitoefening van uw rechten

Voor zover hiervoor niets anders is beschreven, kunt u zich voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene wenden tot het in het colofon genoemde e-mailadres.

 

Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris

Onze externe gegevensbeschermingsfunctionaris is graag bereid u informatie te verschaffen over het onderwerp gegevensbescherming. U kunt via het volgende adres contact met hem opnemen:

datenschutz nord GmbH
Vestiging Berlijn
Kurfürstendamm 212
10719 Berlijn
e-mail: office@datenschutz-nord.de

Als u met de gegevensbeschermingsfunctionaris contact opneemt, geeft u daarbij dan de verantwoordelijke aan die in het colofon wordt genoemd.