Compliance informatie

Hier kun je algemene informatie vinden over onze Compliance verplichtingen inclusief officiële verklaringen van LucaNet.

Business Partner Gedragscode

 

Je wilt een overtreding van wetten of intern beleid melden? Je kunt je melding doen via ons klokkenluiderssysteem.