Nieuwe software-update: LucaNet 23 LTS met veel nieuwe toepassingen

Ook dit jaar hebben we alles in het werk gesteld om finance eenvoudiger te maken en de LucaNet-software voor onze users toekomstgericht verder te ontwikkelen.

De nieuwste release van de support op lange termijn, d.w.z. de actuele, uitgebreide LucaNet-versie met alle cumulatieve toepassingen, bevat een groot aantal uitbreidingen en nieuwe functies. Je kunt uitkijken naar heel wat highlights:

De belangrijkste highlights van LucaNet 23 LTS

 • Kalenderjaar als basis voor de herleiding van het grootboek
 • Uitbreidingen in het wijzigingsprotocol van boekingen
 • Nieuwe functie voor het aanmaken van een autorisatietoekenning
 • Uploaden van bestanden in gegevensopslagmappen van LucaNet.Group Report
 • Nieuwe functie voor het aanmaken van een rapport over boekingsregels
 • Sessie-time-out van aangemelde gebruikers bij inactiviteit

Bovendien zijn er in de LucaNet.Web Client, onze webgebaseerde oplossing voor mobiele gegevenstoegang, enkele nieuwe functies. Bijvoorbeeld een geoptimaliseerde en uitgebreide gebruikersinterface.

Kalenderjaar als basis voor de herleiding van het grootboek

Vanaf nu kun je de basis Kalenderjaar voor de herleiding van het grootboek gebruiken. Zo is het nu mogelijk om een bepaalde maand voor de betaalbaarstelling van de budget-dimensie op te geven. Zo vindt de herleiding van het grootboek, onafhankelijk van het gewijzigde begin van een budget-dimensie, in de door jou geselecteerde kalendermaanden plaats.

Nadat je de basis Kalenderjaar hebt geselecteerd, kun je met een klik op Bewerken een bepaalde maand voor de betaalbaarstelling opgeven.

De logica van de betaalbaarstelling functioneert zoals bij de boekingsregels:

 • wanneer je bijv. 6+0 als betalingstijdstip opgeeft, heeft het tijdstip betrekking op de maand juni van het huidige kalenderjaar.
 • Wanneer je bijv. 6+1 als betalingstijdstip opgeeft, heeft het tijdstip betrekking op de maand juni van het volgende kalenderjaar.

Uitbreidingen in het wijzigingsprotocol van boekingen

Vanaf nu worden alle kritieke wijzigingen aan boekingen apart geregistreerd. De volgende wijzigingen worden beschouwd als kritieke wijzigingen:

 • wijziging van valuta
 • wijzigingen aan waarderings-dimensies
 • wijzigingen van rekeningen
 • wijzigingen van waarden
 • wijzigingen van perioden
 • dimensiewijzigingen
 • wijziging van het annuleringsgedrag
 • fixeringen met historische omrekeningskoersen

Zodra een van de vermelde wijzigingen aan een boeking wordt uitgevoerd, wordt in het wijzigingsprotocol van de boeking de link Voorloper weergegeven. Daarmee kan de voorloperversie van de boeking worden weergegeven. Zo is niet meer alleen zichtbaar wie iets heeft gewijzigd, maar ook wat diegene heeft gewijzigd.

Nieuwe functie voor het aanmaken van een autorisatietoekenning

Vanaf nu kan in het werkblad Gebruikers en gebruikers en gebruikersgroepen een rapport gegenereerd worden, waarin de autorisaties in alle autorisatiecategorieën voor geselecteerde gebruikers overzichtelijk in een Excel-document worden weergegeven.

Rapporten over autorisaties konden tot nu toe enkel voor afzonderlijke gebruikers worden aangemaakt via de functie Afdrukken in de detailweergave van de gebruiker.

Uploaden van bestanden in gegevensopslagmappen van LucaNet.Group Report

Tot nu toe konden in gegevensopslagmappen van LucaNet.Group Report alleen commentaren in waarden worden opgeslagen. Vanaf nu is het mogelijk om in gegevensopslagmappen van LucaNet.Group Report Excel- of PDF-bestanden in waarden op te slaan. Waarden waarin bestanden en/of commentaren zijn opgeslagen, worden voor eenvoudige identificatie met symbolen in verschillende kleuren gemarkeerd.

Nieuwe functie voor het aanmaken van een rapport over boekingsregels

Om een overzicht te krijgen van alle boekingsregels en hun eigenschappen die werden geconfigureerd, om deze te kunnen vergelijken, kan vanaf nu in het werkblad Boekingsregels een rapport over boekingsregels in de vorm van een Excel-document worden aangemaakt. De volgende rapportvarianten zijn beschikbaar:

 • betalingstermijnrapport, waarmee de betalingstermijnen en/of ink.-btw-configuraties die voor boekingsregels werden geconfigureerd, kunnen worden weergegeven en vergeleken. Dit rapport kan op Gegevens-dimensies of Boekingsomgevingen worden opengewerkt.
 • individueel boekingsomgevingsrapport, waarmee alle of afzonderlijke eigenschappen van boekingsregels van een boekingsomgeving of van meerdere boekingsomgevingen kunnen worden weergegeven en vergeleken.

En last, but not least:

Sessie-time-out van aangemelde gebruikers bij inactiviteit

Vanaf nu kan in de systeeminstellingen van de LucaNet.Server Administrator een sessie-time-out van aangemelde gebruikers bij inactiviteit geconfigureerd worden. Met deze functie kan met name in omgevingen met veel gebruikers de prestatie aanzienlijk worden verbeterd, aangezien alleen die gebruikers die de software ook actief gebruiken in LucaNet aangemeld blijven. Alle inactieve gebruikers worden, voor zover een sessie-time-out werd geconfigureerd, na een individueel te definiëren periode automatisch afgemeld.

Dat waren de belangrijkste highlights van LucaNet 23 LTS kort samengevat.

CPM-software oplossingen

Alle blog artikelen

Gerelateerde artikelen