ESG-rapportage: de weg naar internationale rapportagerichtlijn

LucaNet AG, ESG | 2 min. leestijd

ESG-rapportage: de reis naar een internationale standaard.

ESG is een niet-financiële beleggingsindex die beleggers in staat stelt om verantwoord te beleggen. Deze index, die in 1990 werd uitgebracht door MSCI, een Amerikaans financieel bedrijf dat gespecialiseerd is in beleggingsindexen, bood een alternatieve methode voor het analyseren van beleggingskansen en won snel aan populariteit. Met de huidige trends is er nu meer begrip voor de behoefte aan niet-financiële ESG-gegevens. Bovendien zorgt het besluit van de Europese Commissie om de CSRD (corporate sustainability reporting directive) aan te nemen, dat ESG-gegevens worden gezien als een belangrijke maatstaaf voor de toekomst.

De betekenis van ESG?

De ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) vormen de drie belangrijkste criteria die gebruikt worden om te meten hoe duurzaam en verantwoord een bedrijf is.

Milieu criteria meten de duurzaamheidsinspanningen van een bedrijf. Het gaat onder meer om het gebruik van hernieuwbare energie in kantoren, het gebruik van grondstoffen in de bouwsector en de CO2-uitstoot veroorzaakt door logistiek.

Sociale criteria kijken naar de gegevens over diversiteit en inclusiviteit en hoe het bedrijf zijn sociale verantwoordelijkheden nakomt. Deze sociale criteria meten de inclusiviteit in het personeelsbestand en de behandeling van klanten. Deze beoordeelt ook de sociale verantwoordelijkheid van een bedrijf, waaronder donaties aan goede doelen en lokale gemeenschapsprojecten.

Bestuurlijke criteria analyseren hoe het bedrijf is gestructureerd en wordt bestuurd. Hierbij wordt gekeken naar het stemrecht en de aandelenstructuur van grote ondernemingen op bestuursniveau en hoe dit doorwerkt naar beneden. Een belangrijk punt bij ESG-gegevens is dat ze sectorspecifiek zijn. De bouwsector baseert zich op gegevens zoals verlof voor gezondheid en veiligheid, terwijl technologiebedrijven worden beoordeeld op bijvoorbeeld gegevensbeveiliging.

In het begin.

We gaan terug naar 1990, toen MSCI een nieuwe beleggingsindex lanceerde. Deze bood een andere aanpak dan de traditionele eindejaarsverslagen. De MCSI KLD 400 Social index was de eerste index voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Beleggers konden beleggen in overeenstemming met hun eigen waarden op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). ESG-gegevens begonnen als een nichestatistiek voor niet-financiële investeringen, maar hebben om verschillende redenen aan populariteit gewonnen.

Steeds populairder in de afgelopen paar jaar.

De laatste jaren is duidelijk geworden dat er behoefte is aan duurzaam en verantwoord beleggen. De pandemie heeft ons de ware effecten op het milieu versneld laten zien en actiegroepen zoals Extinction Rebellion hebben het voortouw genomen bij het veranderen van onze opvattingen over klimaatverandering. Bovendien hebben de protesten van organisaties als Black Lives Matter de noodzaak aangetoond om verantwoord te beleggen. Als gevolg daarvan zijn de beleggers-sentimenten veranderd en wordt er meer nadruk gelegd op de ESG.

De weg naar de rapportagestandaard: de richtlijn inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en verslaglegging (CSRD-richtlijn).

De door de Europese Commissie aanvaarde richtlijn inzake duurzame bedrijfsontwikkeling en rapportage (CSRD) breidt het bestaande rapportagekader uit tot meer ondernemingen door de opname van milieurapportage. De ESG-uitbreiding is bedoeld om de milieuduurzame economische activiteiten van de entiteit te rapporteren aan bestuursorganen, met inbegrip van de handhaving van de controle van deze cijfers. De CSRD-richtlijn moet vanaf 1 januari 2024 worden ingevoerd voor het boekjaar 2023.

Niet-financiële rapportage kan een manier zijn om bedrijven te dwingen na te denken over hun ESG-waarden. Nu de gegevens publiekelijk beschikbaar zijn, hoopt men dat bedrijven zich zullen inzetten voor een duurzamere toekomst. In het Verenigd Koninkrijk is de loonkloof tussen mannen en vrouwen sinds 2017 een verplicht rapport voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Uit een recent artikel van de LSE in maart 2021 blijkt dat de loonkloof hierdoor is afgenomen. De hoop is dat CSRD een vergelijkbaar effect zal hebben, maar dan op een veel grotere schaal.

Meer informatie over rapportagemogelijkheden.

Ben je op zoek naar meer informatie over de rapportagemogelijkheden? Ga dan naar onze website.

Raporteren met LUCANet SOFTWARE

Alle blog artikelen

Gerelateerde artikelen